Strona główna > Kontakt
Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

Posiadamy w sprzedaży ON B0 (CN:2710 1943) BEZ boiokomponentów zalecany do silników diesla z popmowtryskiwaczami i systemem common rail.

 

 

PKS Łosice sp. z o.o. - sprzedaż biletów miesięcznych

 

na miesiąc: PAŹDZIERNIK 2020 r.

Biała Podlaska dworzec centrum

25.09.2020 r. w godz. 9:30 – 15:50

Łosice dworzec PKS

  28-30.09.2020 r. oraz 01 - 02.10.2020 r. w godz. 08:15 – 15:15.

ceny biletów miesięcznych pozostają bez zmiany tj. będą takie jak na marzec br.

 

Zapraszamy także do zakupu biletów miesięcznych poprzez aplikację e-podróżnika.

 

Przypominamy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową, następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 


RODO

 

OGŁOSZENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS w Łosicach Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach przy ul.Kolejowej 22, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) z inspektorem danych osobowych u Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: info@pkslosice.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b w/w rozporządzenia,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS w Łosicach Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach przy ul.Kolejowej 22, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) z inspektorem danych osobowych u Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: info@pkslosice.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c w/w rozporządzenia,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.


 

PKS w Łosicach Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 22

08 -200  Łosice

tel. 83 357 32 47

e-mail: info@pkslosice.home.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE

                                    

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) zwane dalej RODO, podajemy do wiadomości:

  • Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Zarządzeniem nr 48/IV/2018   Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa   Komunikacji   Samochodowej   w   Łosicach Sp. z o.o.  z  dnia  17 maja 2018 r. wyznaczono: Panią Hannę Borysiak na Inspektora Ochrony Danych w PKS w Łosicach Sp. z o.o.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

         Prezes Zarządu

  /-/ Franciszek Kowaluk