PKS Łosice
Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

Odjazdy i przyjazdy w Białej Podl. - przystanek Żeromskiego ( obok policji).

 

 

Sprzedaż  biletów miesięcznych na

 

LUTY 2024R.

 

 

Łosice Dworzec

 

30,31.01.24 r.,01,02.02.24 r.godz.:8:15-15:15

 

Biała Podl. Al. Tysiąclecia 2
(biurowiec, wejście na poziom -1 obok PZU)
Sprzedaż na LUTY odwołana

 

 

 

►Zakup biletu szkolnego miesięcznego tylko za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

► W Białej Podl. odjazdy i przyjazdy autobusów PKS Łosice z przystanku na  ul. Żeromskiego.

► Zapraszamy do zakupu przez stronę www.pkslosice.home.pl

 


 


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS w Łosicach Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach przy ul.Kolejowej 22, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
z inspektorem danych osobowych u Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: info@pkslosice.home.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c w/w rozporządzenia,
posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

PKS w Łosicach Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 22

08 -200 Łosice

tel. 83 357 32 47

e-mail: info@pkslosice.home.pl

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, podajemy do wiadomości:

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Zarządzeniem nr 48/IV/2018 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. z dnia 17 maja 2018 r. wyznaczono: Panią Hannę Borysiak na Inspektora Ochrony Danych w PKS w Łosicach Sp. z o.o.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

Prezes Zarządu

/-/ Franciszek Kowaluk